Beroepsverenigingen

Ik ben als therapeut en met mijn praktijk Vitality Massage aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen.

NVST

De NVST staat voor de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten. “Soma” verwijst naar behandelingen gericht op het lichaam. Alle bij de NVST aangesloten therapeuten zijn geschoolde professionals in lichaamsgerichte therapie. De kwaliteit en professionaliteit wordt door de NVST gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie en visitatie.  De aansluiting bij de NVST biedt daarnaast ook als voordeel een collectieve bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Kortom je mag er op vertrouwen dat je bij een triggerpointtherapeut met een NVST licentie vakkundige en professionele behandelingen zult ontvangen voor klachten waarbij triggerpoints betrokken zijn.

Ik kan mij bij deze beroepsvereniging aansluiten omdat ik beschik over een therapiespecifieke opleiding (neuromusculaire triggerpointtherapie) op HBO niveau met een studiebelasting van minimaal 240 ECT’s (6.720 studiebelastingsuren). En ook omdat ik daarnaast een diploma Medische Basis Kennis van 40 ECT’s bezit, die is geaccrediteerd door de SNRO. Voordeel voor jouw als klant is dat door mijn licentie bij de NVST mijn behandelingen voor triggerpointtherapie in aanmerking komen voor vergoeding via de meeste aanvullende zorgkostenverzekeringen.

Via deze link kun je meer lezen over de NVST.

RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten therapeuten en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en cliënten. De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat jij als cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld.

Via deze link kun je meer lezen over de RBCZ.

NGS

logo NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage

NGS staat voor het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Het is de brancheorganisatie voor sportmasseurs en deze organisatie verzorgt veel na- en bijscholing voor sportmasseurs. Via deze link kun je meer lezen over het NGS.

Wat als je niet tevreden bent

Ik zal als behandelaar altijd mijn best doen om je tijdens en na mijn behandelingen zo goed mogelijk tevreden te stellen. Mocht je desondanks niet tevreden zijn dan waardeer ik het als je mij hiervan persoonlijk op de hoogte wilt stellen. Ik zal dan kijken waarom je niet tevreden bent en zo nodig kijken wat ik kan doen om je alsnog een goed gevoel te geven. Komen we er samen niet uit dan kun je met jouw verhaal terecht via de NVST bij een klachtenfunctionaris van Quasir en als dat geen oplossing biedt bij de geschillencommissie van Zorggeschil. Daarmee voldoe ik aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Via deze link kun je meer lezen over de klachtenregeling.

Als geregistreerde val ik onder de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,  en ben in het bezit van een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag, die met regelmaat opnieuw wordt getoetst.