Over behandeling met triggerpointtherapie

Wanneer je een afspraak maakt voor triggerpointtherapie of triggerpointmassage verloopt de behandeling iets anders dan bij de ontspanningsmasssages of sportmassage. Dat is logisch, want er zal meestal sprake zijn van een lichamelijke klacht. Het is dan altijd verstandig goed na te gaan wat de aard en oorzaak van de klacht is. Ook door de zorgkostenverzekeraar worden eisen gesteld aan de behandeling. Bij triggerpointtherapie zijn voor het volledig kunnen oplossen van de kalcht vaak een aantal behandelingen noodzakelijk. Daarbij worden de volgende fasen doorlopen.

De intake

Dit betreft het maken van de eerste afspraak. Je kunt dit telefonisch doen. Dat werkt vaak het makkelijkste omdat we dan samen een moment kunnen vinden die voor ons beiden het beste uitkomt. Sommige mensen wel eens afspraken via de e-mail of Whatsapp. Dat mag natuurlijk ook al heeft het mijn voorkeur om telefonisch af te spreken. Je hebt overigens geen verwijzing nodig van een huisarts om een afspraak te maken.

De anamnese

Bij de eerste afspraak wordt een groot gedeelte van de tijd benut voor het afnemen van een uitvoerige anamnese. Dit is een soort intakegesprek, waarin ik probeer zo veel mogelijk te achterhalen over jouw klacht en de achterliggende oorzaken. Lees hier meer over de anamnese.

Inspectie en lichamelijk onderzoek

Na de anamnese zal ik afhankelijk van de aard van je klacht in de meeste gevallen aanvullend onderzoek willen doen naar specifieke aspecten van de klacht.  (hier komt een link met meer informatie over dit onderzoek)

Behandeldoel

Om een evaluatie mogelijk te maken van de behandelingen is het goed in deze fase een behandeldoel te formuleren

Behandelplan

Ik doe op basis van mijn bevindingen een voorstel voor een behandelplan en geef daarbij aan wat mijn verwachtingspatroon is van het te behalen resultaat. Ik vraag je nadrukkelijk hiermee akkoord te gaan voordat ik de behandeling start.

Behandelingen

Nadat voorgaande stappen zijn doorlopen start ik met een eerste behandeling. Meestal is dat een wat kortere behandeling. Voordeel daarvan is dat je lichaam kan wennen aan de behandelingen en niet gelijk overprikkeld wordt. Bij de tweede afspraak hoor hoe je op de behandeling reageerde en dan kan ik afhankelijk van jouw reacties de behandeling wat intensiveren.

Instructie en advies

Tijdens of na de eerste of tweede behandeling geef ik je instructies hoe je eventuele triggerpoints zelf kunt behandelen. Ook krijg je tips mee om eventueel je werkhouding aan te passen, en tips om de werkdruk en belasting van je lichaam beter af te stemmen op de belastbaarheid. Deze zijn essentieel voor een snel en goed verloop van de behandeling.

Cliëntendossier

Ik maak van alle bevindingen aantekeningen en leg vast welkke vorderingen we maken in het wegnemen van jouw klachten. Deze komen in een medisch dossier dat in principe niet voor derden toegankelijk is. Deze worden dus ook niet aan bijvoorbeeld jouw verkeringsmaatschappij beschikbaar gesteld, tenzij jij hiervoor aan mij schriftelijk toestemming verleent.