Privacyverklaring Vitality Massage

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een cliëntendossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over je persoons-gegevens, gezondheidstoestand en de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om jou de beste mogelijke behandeling te kunnen geven.

Het cliëntendossier wordt uitsluitend door Vitality Massage en binnen de EU verwerkt en niet ter inzage gesteld aan derden, tenzij je hier apart schriftelijk toestemming voor verleent. Ik heb immers een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

Verwerken van gegevens

Vitality Massage registreert de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam.
 • Geboortedatum en geslacht.
 • Adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Wel of niet aanvullend verzekerd bij zorgkostenverzekeraar.
 • Gegevens die bij de intake, anamnese, het onderzoek en de behandeling ter sprake komen voor zover zij in relatie staan tot de klacht en of behandeling van de klacht.
 • Gegevens die ik voor het behandelen van de klacht na jouw schriftelijke toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Waarvoor gebruik ik jouw gegevens

Vitality Massage gebruikt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van jouw cliëntendossier.
 • Het factureren van jouw behandelingen.
 • Om je nader te informeren als dat relevant is voor een effectieve behandeling.
 • Het evalueren van het effect van behandelingen.
 • Het verzenden van een nieuwsbrief, actieaanbiedingen of wijzigingen in de dienstverlening.
 • Om je indien nodig te informeren over wijzigingen van afspraken.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of waarnemer tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie.

Beveiliging van jouw gegevens

Om jouw privacy te waarborgen zal ik:

 • Zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens.
 • Maatregelen nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je gegevens.

Bewaartermijn

Vitality Massage bewaart je cliëntendossier, conform de wettelijke verplichting in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, tot 20 jaar na de laatste behandeling. De financiële administratie wordt 7 jaar bewaard.

Jouw recht op inzage en wijziging

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen, met uitzondering van verstuurde facturen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitality Massage. Dit kan echter gevolgen hebben voor mijn toekomstige behandelingen.

Klachtenregeling

Wanneer je niet tevreden bent over mijn diensten waardeer ik het als je mij hiervan persoonlijk op de hoogte wilt stellen. Komen we er samen niet uit dan kan je gebruik maken van een klachtenfunctionaris van Quasir en zo nodig de geschillencommissie van Zorggeschil. Informatie hiervoor kun je vinden op deze pagina.

Website en cookies

De website www.vitality-massage-den-haag.nl gebruikt uitsluitend cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld.

Contact

Contact met Vitality Massage: mail naar info@jetzejanssen.nl of bel of stuur een WhatsApp naar 06-55364290.