Anamnese triggerpointtherapie

Bij de eerste afspraak neem ik de tijd voor een goede anamnese. Dit is een gesprek,, waarbij ik gelijktijdig aantekeningen maak voor in je cliëntendossier. Dit gesprek is bedoeld om zo goed mogelijk te achterhalen wat jouw klacht is en wat daarvan de achterliggende oorzaken zijn. Ik krijg zo zicht op welke onderhoudende factoren een rol spelen bij het in stand houden van de klacht. Maar ook welke herstelbevorderende factoren er zijn. De anamnese geeft veel inzicht in de achterliggende aspecten van jouw klacht en door dat inzicht ben ik beter in staat direct een juiste behandeling te starten, waardoor de kalcht uiteindelijk sneller en met minder behandelingen is te verhelpen.

Biopsychosociaal model

Ik hanteer bij dit gesprek het zogenaamde biopsychosociaal model. Naast de fysieke aspecten van de klacht betrek ik ook de psychische en sociale aspecten uit je leven.  Ik betrek daarbij de volgende vijf factoren:

  • lichamelijke aspecten als klacht, pijn, beperking, historie van blessures, overige gezondheidsklachten, enz.
  • Jouw activiteiten, zoals school, werk, opleiding, sport, hobby’s
  • Jouw participatie, zoals je sociale leven, fanmilieomstandigheden, vriendenkring, collega’s, enz
  • Externe factoren, zoals woonsituatie, financiele situatie, zorgen, stress, voeding, medicatiegebruik, enz
  • Persoonlijke factoren, zoals je karakter, zelfredzaamheid, beoordeling eigen gezondheid en beoordeling pijnklacht, enz.

De gedachte hierachter is dat een lichamelijke klacht nooit op zichzelf staat maar altijd bezien moet worden in relatie tot psychische, emotionele en sociale aspecten in je leven. Dus eienlijk een holistische benaderingswijze. Deze drie deelgebieden zijn onderling uitwisselbaar wat betreft de belasting op jouw als mens. Een te hoge fysieke belasting kan bijvoorbeeld gecompenseerd worden met een lagere belasting in het psychische of sociale vlak. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld maar een voorbeeld kan het verduidelijken:

Voorbeelden

Als je op je werk (zwaar fysiek werk, geen stress en waar je het reuze naar je zin hebt) het tijdelijk extra druk krijgt en een periode structureel moet overwerken dan kost dat je extra energie. Die extra energie kun je gemakkelijk opbrengen als je die kunt compenseren vanuit een ander gebied, bijvoorbeeld tijdelijk minder sporten of even minder contacten met vrienden onderhouden. Een ander mooi voorbeeld is dat je vaak ziet dat mensen die te maken hebben met burn-out gerelateerde klachten al geruime tijd voordat zij het vermoeden van of een diagnose burn-out krijgen geplaagd worden door steeds vaker en steeds ernstiger blessures die ook moeilijk herstellen. Met andere woorden de overbelasting in het psychische vlak wordt gecompenseerd door een geringere belasting in het lichamelijke vlak, waardoor de blessures achteraf zijn te verklaren.

Met een goede anamnese ontstaat dus een veel vollediger beeld van alle achterliggende factoren van een klacht. Door dat vollediger beeld is een veel passender en succesvoller behandelplan te maken waardoor jouw klacht sneller en beter wordt verholpen. En bovendien de kans op herhaling van de klacht veel kleiner zal zijn.