Beroepsverenigingen

Ik ben als masseur en met mijn praktijk Vitality Massage aangesloten bij een drietal beroepsverenigingen.

NMTN

logo NMTN Neuro Musculaire Therapeuten Nederland

Licentie NMTN 15112

De NMTN is de Stichting Neuromusculaire therapeuten Nederland. Dit is de beroepsgroep voor neuromusculaire triggerpointtherapeuten. Dus de therapeuten die gespecialiseerd zijn in het herkennen en behandelen van klachten die gerelateerd zijn aan triggerpoints. De aansluiting bij de NMTN biedt veel voordelen, waaronder een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering, het bewaken van het kwaliteitsniveau van de beroepsgroep door middel van registratie-eisen en visitatie en het bevorderen van het kennisniveau door middel van  intervisie, nascholing en bijscholing.

Voordeel voor jouw als klant is dat door mijn licentie bij de NMTN mijn behandelingen voor triggerpointtherapie in aanmerking komen voor vergoeding via aanvullende zorgkostenverzekeringen. Een ander aspect is dat in het onwaarschijnlijke geval dat wanneer  je een klacht zou hebben over de behandeling in mijn praktijk en wij gezamenlijk niet tot een wederzijds bevredigende oplossing zouden komen je deze situatie ook kan voorleggen ter beoordeling aan een geschillencommissie. Kortom je mag er op vertrouwen dat je bij een triggerpointtherapeut met een NMTN licentie een vakkundige en professionele behandeling zult ontvangen. Via deze link kun je meer lezen over de NMTN.

NIBIG

logo NIBIG

Licentie NIBIG 525037

NIBIG staat voor Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg . Het is een registratie-instituut voor vakbekwame en goed opgeleide therapeuten in de complementaire zorgsector. De stichting functioneert als registratie-instituut voor de aanvullende zorgsector en werkt intensief samen met diverse beroepsverenigingen. Als je als consument een behandelaar raadpleegt die in het NIBIG-register is opgenomen, dan kun je er op rekenen dat deze betrouwbaar is, goed is opgeleid en veilig behandelt.

Voordeel voor jouw als klant is dat ook door mijn licentie bij de NIBIG mijn behandelingen voor triggerpointtherapie in aanmerking komen voor vergoeding via aanvullende zorgkostenverzekeringen.

Veel cliënten hebben baat bij complementaire behandelingen en maken er zo nu en dan of zeer regelmatig gebruik van. Het is van groot belang dat als je een therapeut in de aanvullende gezondheidszorg raadpleegt, dat je er van op aan kunt dat deze zorgverlener goed is opgeleid en gekwalificeerd is, en dat hij qua praktijkvoering voldoet aan dezelfde standaarden als de reguliere arts of therapeut. De licentie bij het NIBIG staat hier borg voor. Alleen betrouwbare en goed opgeleide behandelaars die zijn aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie worden in het NIBIG-register opgenomen. Overigens heeft ook het NIBIG een eigen klachtenfunctionaris en ben ik via het NIBIG aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Daarmee voldoe ik aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

De in het register opgenomen zorgverleners werken op basis van een beroepsprofiel, dat door hun beroepsvereniging (voor mij de NMTN) is vastgesteld en ze voldoen aan de kwaliteitsnormen van het NIBIG.  Ik wordt met regelmaat getoetst om de kwaliteit van de praktijkvoering te garanderen. Als geregistreerde val ik onder de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,  en ben in het bezit van een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag, die met regelmaat opnieuw wordt getoetst. Via deze link kun je meer lezen over het NIBIG.

NGS

logo NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage

logo-NGS

NGS staat voor het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Het is de brancheorganisatie voor sportmasseurs en deze organisatie verzorgt veel na- en bijscholing voor sportmasseurs. Via deze link kun je meer lezen over het NGS.